Vistas de página en total

martes, 15 de mayo de 2012

ASAMBLEA DA PLATAFORMA POLA DEFENSA DAS FRAGAS DO EUMEAs 20:00 H. do sábado 19 de Maio no C.s.o. A casa da estaciónOrde do día:

1º.-Información proporcionada polas Comisións sobre o traballo desenvolto desde a última Asamblea.

2º.-Debate, modificación e aprobación do Regulamento interno da Plataforma para a Defensa das Fragas do Eume se procede.

3º.-Aprobación se procede da acta de constitución formal da Plataforma.

4º.-Elección dos cargos de Responsabilidade das distintas Comisións que non estexan cubertas en base ao Regulamento aprobado.

4º.-Propostas das distintas Comisións para a vindeira xeira de traballo.

5º.-Varios.

6º.-Preguntas.

A Asamblea será na Csoa Da Estación Punktedeume que esta na Avda de Ferrola (100 m da estación de tren de Pontedeume).